Vergi ve Mali Danışmanlık


  

HakkımızdaKurumsal FinansmanProje FinansmanıVergi ve Mali DanışmanlıkEkonomik Araştırmalar

Vergi ve Mali Danışmanlık

M&M Vergi ve Mali Danışmanlık hizmetleri kapsamında:

 • Müşavirlik Hizmetleri
 • Etkin ve Doğru Vergi Stratejilerinin Uygulanması
 • Müşterilerin Yasal Yükümlülükler Konusunda Bilgilendirilmesi 
 • Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Emlak Vergisi, Gümrük Vergisi, Kambiyo Mevzuatı, Yabancı Sermaye Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Teşvik Mevzuatı, Bankacılık Mevzuatı, Is Kanunu ve Sosyal Sigortalar Mevzuatı, diğer Mali Kanun ve mevzuatlarla ilgili müşavirlik hizmetleri sunulması
 • Mevzuat Değişikliklerinin ve Güncel Uygulamaların Sirküler Yoluyla Bildirilmesi
 • Mali Mevzuat Eğitim Hizmetleri
 • Mukimlik Belgesi Hizmetleri
 • Transfer Fiyatlandırması
 • Yatırım Teşvik Belgesi Hizmetleri
 • Turizm Yatırım Belgesi Hizmetleri
 • Personel ve Bordrolama Hizmetleri
 • Vergi Uyuşmazlıkları ile İlgili Hizmetler
 • Vergi Planlaması
 • Uluslar Arası Vergileme
 • Yönetim Raporlama
 • Enflasyon Muhasebesi
 • Sabit Kıymet Takibi

yer almaktadır.